Thủy sản: EAEU cam kết mở cửa có lộ trình với 95% dòng thuế, tối đa trong 10 năm. Ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, 71% dòng thuế đã giảm thuế NK về mức 0%...

Nhung nhom hang nong san Viet Nam duoc cat, giam thue sang EAEU - Anh 1

Rau quả: Mức thuế suất thuế NK hàng hóa thuộc nhóm 0810 đã về 0% ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực.

Cao su: 100% dòng thuế được cắt, giảm thuế NK, trong đó 97% dòng thuế đã xóa bỏ ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực.

Cà phê: Ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, thế suất thuế NK cà phê nguyên liệu chưa rang từ Việt Nam đã giảm từ 10% xuống 0%.

Chè: Mức thuế suất thuế NK chè nguyên liệu từ Việt Nam đã giảm từ 20% xuống 0%.

Gạo: Sau khi Hiệp định có hiệu lực, mức thuế suất thuế NK gạo từ Việt Nam chỉ còn 0% đối với 10.000 tấn trong hạn ngạch (EAEU chỉ cho Việt Nam mức hạn ngạch này vì trong Liên minh có sản xuất gạo và các Chính phủ có chính sách hỗ trợ).

Đồ gỗ: 76% dòng thuế được cắt, giảm; trong đó 65% dòng về mức 0%, tối đa trong 10 năm.