“Chú ơi cứu cháu. Nhóm thanh niên lạ mặt nhốt cháu trong nhà hoang trên đường Yên Phụ để dở trò đồi bại...", nhận được tin nhắn đó lúc nửa đêm, ngay lập tức phóng viên lên đường đi giải cứu cùng cảnh sát 113.