Công cuộc chờ đợi tình yêu của tôi; điều ước phi thực tế ngày sinh nhật...

Nhung nguoi vui tinh - Anh 1

Kiểu đầu đẹp nhất năm nay.

Nhung nguoi vui tinh - Anh 2

Gậy tự sướng tiện dụng, không tốn tiền.

Nhung nguoi vui tinh - Anh 3

Không cứu trẫm ra còn đứng đó chụp ảnh hả?

Nhung nguoi vui tinh - Anh 4

Chó nhà tôi kiêm luôn nhiệm vụ của gà trống.

Nhung nguoi vui tinh - Anh 5

Em đẹp nhất đêm nay.

Nhung nguoi vui tinh - Anh 6

Ông tiên cá béo quá nên mắc cạn rồi.

Nhung nguoi vui tinh - Anh 7

Tui đứng vào đội hình cho đủ bộ thôi mà.