Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc xây dựng mô hình người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến là một trong những nội dung thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân. Gắn với các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới, các tấm gương người tốt, việc tốt đã từng ngày được nhân rộng.

Họ chính là những người nối tiếp truyền thống tốt đẹp của cha ông, tiếp ngọn lửa nhiệt tình, sáng tạo, cống hiến trên nhiều lĩnh vực, góp sức xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp, ấm no.

Hơn 60 tuổi, ông Lê Doãn Tuyết vẫn “gánh” trên vai rất nhiều công việc của xã, xóm: Thôn trưởng kiêm Công an viên thôn Yên Thọ (xã Hộ Độ - Lộc Hà), Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, xã; Tổ trưởng Tổ Đoàn kết công giáo xã. Nhiệm vụ nào ông cũng nỗ lực hoàn thành một cách xuất sắc.

Nhung nguoi 'tiep lua' - Anh 1

Ông Nguyễn Hữu Thông nhiều năm qua đã lãnh đạo, vận động người dân xây dựng tổ dân phố 5, phường Tân Giang thành đơn vị điển hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

“Tôi luôn nỗ lực thực hiện hiệu quả các phong trào trên các lĩnh vực, trong đó, bao trùm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Với nhiều cách làm, phong trào này đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân, từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình về gia đình văn hóa, dòng họ hiếu học, mô hình gia đình làm kinh tế giỏi. Và khi nếp sống văn minh từng bước được hình thành thì các tệ nạn xã hội cũng dần bị bài trừ, mối đoàn kết lương - giáo ngày càng khăng khít để cùng nhau hướng tới đời sống tinh thần phong phú ở nông thôn” - ông Tuyết chia sẻ.

15 năm thực hiện phong trào gắn với nhiều giải pháp khuyến khích, động viên người dân phát triển kinh tế, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở thôn Yên Thọ giảm xuống còn 6,2% (năm 2001 là 18,7%); tỷ lệ ngói hóa nhà ở 100%; mỗi năm quyên góp được trên 6 triệu đồng ủng hộ ngày vì người nghèo. Những giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy, thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ, trong đó có phần đóng góp đáng kể của người dân; các hoạt động văn hóa - thể thao được tổ chức sôi nổi... Kết quả đáng mừng đó đều ghi đậm dấu ấn của người trưởng thôn ngày đêm cần mẫn, không ngừng nỗ lực, mạnh dạn, sáng tạo trong mỗi công việc lớn nhỏ.

Dày dặn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” còn phải kể đến Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố 5, phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) với 14 năm cống hiến và là người mở đường thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Năm 2011, với vai trò Bí thư chi bộ, ông Nguyễn Hữu Thông đã chủ động nêu ý tưởng và cùng chi bộ xây dựng mô hình “cưới văn minh tiết kiệm”.

Gia đình bí thư đi đầu thực hiện việc cưới văn minh, sau đó, các đảng viên khác làm gương. Vừa gương mẫu thực hiện, vừa sâu sát tuyên truyền, vận động, Chi bộ tổ dân phố 5, phường Tân Giang đã dần thuyết phục được người dân nhân rộng các mô hình cưới văn minh để giảm tốn kém. Đến nay, tổ dân phố đã có 28 đám cưới văn minh tiết kiệm. Bên cạnh đó, ông Thông đã có nhiều giải pháp lãnh đạo xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp; xây dựng các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; gây quỹ người nghèo, quỹ khuyến học - khuyến tài... Tổ dân phố 5 nhiều năm qua đã trở thành đơn vị điển hình không chỉ của phường mà còn của TP Hà Tĩnh trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Còn với nữ Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thanh Uyên (xã Sơn Bằng, Hương Sơn) Nguyễn Thị Lam thì con đường để gia đình chị cũng như nhân dân trong thôn xây dựng đời sống văn hóa trước hết là từ phát triển kinh tế hộ bền vững. Chị đã chủ động học hỏi, ứng dụng KHKT, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chăn nuôi, rồi mở mang thêm việc buôn bán thực phẩm, dịch vụ vận tải để nâng cao thu nhập cho gia đình. Vận dụng hướng đi này trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao, nữ bí thư chi bộ, trưởng thôn đã tập trung vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả, đa dạng ngành nghề dịch vụ để nâng cao thu nhập.

Đến cuối năm 2015, bình quân thu nhập của người dân trong thôn đạt gần 30 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,5%. Trên cơ sở đó, thôn Thanh Uyên đã phát triển mạnh mẽ các phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện. Chị Lam chia sẻ kinh nghiệm: “Bản thân phải tiên phong, dám hy sinh và biết đặt lợi ích tập thể lên trên hết; có cách làm cụ thể để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và từ đó khơi dậy quyền dân chủ, trí tuệ, nguồn lực của nhân dân”.

15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc xây dựng điển hình người tốt, việc tốt đã được cụ thể hóa và lồng ghép vào các tiêu chí, tiêu chuẩn xét công nhận các danh hiệu văn hóa cũng như kết hợp với nhiều phong trào thi đua yêu nước khác. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực, được các cấp chính quyền và nhân dân tôn vinh. Như ngọn lửa ấm, tinh thần tự nguyện, sự nỗ lực, cống hiến của hàng trăm điển hình tiên tiến khắp các địa phương, vùng miền đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần bồi đắp những truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc.

Vũ Huyền