(LĐCT) - "Không có tuổi" hay "không đủ tuổi" cũng thế thôi. Cụm từ này rất phổ biến trong bóng đá, ám chỉ những cầu thủ chuyên phải đập đá, bơm bóng... Vì nhiều lý do khác nhau, họ có rất ít cơ hội để thể hiện mình.