QĐND Online - Trong số hơn 300 xạ thủ bắn súng của 10 đội tuyển tham gia Giải bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 (AARM-24) có 50 vận động viên nữ thuộc các quốc gia: Bru-nây, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan và nước chủ nhà Việt Nam.

Thao trường Trung tâm huấn luyện Quốc gia Miếu Môn đầy nắng gió, kỷ luật quân đội cùng với các thiết bị vũ khí lạnh lùng bỗng trở nên "mềm" hơn bởi nét đẹp dịu hiền và nụ cười rạng rỡ của các nữ xạ thủ. Tất cả đều quyết tâm thi đua giành kết quả cao nhất góp vào thành tích chung của mỗi đội và toàn giải.

Xạ thủ nữ đoàn In-đô-nê-xi-a.

Nét đẹp của nữ xạ thủ đoàn Mi-an-ma.

Nữ xạ thủ đoàn Việt Nam.

Nữ xạ thủ Thái Lan

Các nữ xạ thủ đoàn Ma-lai-xi-a và Bru-nây trò chuyện sau Lễ Thượng cờ AARM-24

Sự tươi trẻ của nữ xạ thủ đoàn Bru-nây.

Nữ trọng tài dẫn bắn bộ môn súng ngắn nữ tại AARM-24.

ĐÔNG DƯƠNG SƠN (thực hiện)