Khi gặp các nhân vật này ngoài đời, chắc không ít người chạy theo xin chữ ký.

Nhung nguoi chang co ho hang van giong het sao ngoai - Anh 1

Jennifer Lopez

Nhung nguoi chang co ho hang van giong het sao ngoai - Anh 2

Harry Styles

Nhung nguoi chang co ho hang van giong het sao ngoai - Anh 3

Christian Bale

Nhung nguoi chang co ho hang van giong het sao ngoai - Anh 4

Benedict Cumberbatch

Nhung nguoi chang co ho hang van giong het sao ngoai - Anh 5

Cara Delevingne

Nhung nguoi chang co ho hang van giong het sao ngoai - Anh 6

Ryan Gosling

Nhung nguoi chang co ho hang van giong het sao ngoai - Anh 7

Rihanna

Nhung nguoi chang co ho hang van giong het sao ngoai - Anh 8

Hugh Laurie

Nhung nguoi chang co ho hang van giong het sao ngoai - Anh 9

Maisie Williams

Nhung nguoi chang co ho hang van giong het sao ngoai - Anh 10

Taylor Swift

Nhung nguoi chang co ho hang van giong het sao ngoai - Anh 11

Johnny Depp

Nhung nguoi chang co ho hang van giong het sao ngoai - Anh 12

Miley Cyrus

Nhung nguoi chang co ho hang van giong het sao ngoai - Anh 13

Morgan Freeman

Nhung nguoi chang co ho hang van giong het sao ngoai - Anh 14

George Clooney

Nhung nguoi chang co ho hang van giong het sao ngoai - Anh 15

Emma Watson

Mộc Trà