ND - Sáng sáng, trên những con đường láng nhựa lên miền núi Quảng Ngãi, thỉnh thoảng lại bắt gặp những chiếc xe máy hai bên hai sọt, trên là một thùng gỗ chất đầy rau quả, các thứ hàng hóa bọc gọn ghẽ trong túi ni-lông chở từ miền xuôi lên miền ngược, đó chính là những người đi "buôn thượng".