QĐND Online - Các nước ASEAN: Bru-nây, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan, Việt Nam sẽ tham dự chương trình những ngày “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” với chủ đề “Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển” diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội từ ngày 21 đến 23-11, do Bộ VHTTDL tổ chức.

Các hoạt động văn hóa trong chương trình nhằm tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa các quốc gia, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, năng động, phát triển, khu vực hòa bình, thịnh vượng.

Chương trình góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam trong hợp tác ASEAN, tăng cường quảng bá, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam nói chung và về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam nói riêng với các nước trong khối ASEAN.

Lưu học sinh các nước ASEAN vẫn thường xuyên có nhiều hoạt động giao lưu tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Tạp chí Làng Việt

Khoảng 250 người của 11 dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh Hòa Bình (dân tộc Mường), Sơn La (dân tộc Thái), Hà Giang (dân tộc Mông, Tày, Dao), Bình Thuận (dân tộc Chăm), Kon Tum (dân tộc Ba Na, Gia Rai), Đắc Lắc (dân tộc Ê đê, Xơ Đăng), Sóc Trăng (dân tộc Khmer) sẽ tham dự chương trình.

Tham dự chương trình này còn có các nghệ sĩ, nghệ nhân của các tỉnh, thành phố, diễn viên của các nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ VHTTDL; các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế sẽ giới thiệu một số di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO công nhận.

Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” sẽ gồm các hoạt động như: Giới thiệu di sản văn hóa ASEAN (biểu diễn một số tiết mục dân ca, dân vũ của cộng đồng dân tộc Tây Nguyên, Thái, Chăm, Khmer và một số tiết mục khác); trưng bày không gian thể thao truyền thống ASEAN và biểu diễn Vovinam, thi đấu môn vật dân tộc, lễ hội đặc sắc của dân tộc Thái, Ê Đê tại khu nhà ở các dân tộc…

Trong khuôn khổ chương trình còn có triển lãm cây ASEAN và phong trào trồng cây bảo vệ môi trường với chủ đề “Bóng mát cuộc đời”. Đây là hoạt động để giới thiệu, quảng bá và nâng cao nhận thức của cộng đồng với bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong hợp tác ASEAN và tăng cường đoàn kết, hợp tác, phát triển vì một cộng đồng kinh tế - văn hóa - an ninh.

KHÁNH HUYỀN