Theo Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam, chương trình “Những ngày châu Âu” 2008 tại Việt Nam sẽ bắt đầu từ ngày 29/4 đến ngày 31/5/2008 với 12 sự kiện văn hóa và tri thức đa dạng diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM.