TTO - Mùa đông đến mang theo vị hoa sữa trong làn gió phất phơ. Nó lại gợi cho tôi nhớ đến "một ai đó" - người đã nằm trọn trong trí nhớ và trái tim tôi.