Hanoinet - Có thể khi đã trưởng thành, chàng muốn buổi sinh nhật chỉ có hai người, có không gian riêng tĩnh lặng. Nhưng ai lại không thích những điều bất ngờ?