Pá pỉnh tộp, Thắng cố, Mèn mén, Chắm chéo... là những đặc sản đã ăn là không thể quên khi đặt chân đến Tây Bắc.

Nhung mon an khong the quen cua vung Tay Bac - Anh 1

Lợn cắp nách.

Nhung mon an khong the quen cua vung Tay Bac - Anh 2

Cá bống vùi tro.

Nhung mon an khong the quen cua vung Tay Bac - Anh 3

Xôi màu

Nhung mon an khong the quen cua vung Tay Bac - Anh 4

Thịt lợn/thịt trâu gác bếp.

Nhung mon an khong the quen cua vung Tay Bac - Anh 5

Lạp xưởng hun khói.

Nhung mon an khong the quen cua vung Tay Bac - Anh 6

Măng nộm hoa ban.

Nhung mon an khong the quen cua vung Tay Bac - Anh 7

Cơm lam

Nhung mon an khong the quen cua vung Tay Bac - Anh 8

Rêu đá nướng.

Nhung mon an khong the quen cua vung Tay Bac - Anh 9

Cháo ấu tẩu.

Nhung mon an khong the quen cua vung Tay Bac - Anh 10

Thắng cố.

Nhung mon an khong the quen cua vung Tay Bac - Anh 11

Chắm chéo.

Nhung mon an khong the quen cua vung Tay Bac - Anh 12

Pá pỉnh tộp.

Nhung mon an khong the quen cua vung Tay Bac - Anh 13

Hạt mắc mật.

Nhung mon an khong the quen cua vung Tay Bac - Anh 14

Mật ong rừng.

Nhung mon an khong the quen cua vung Tay Bac - Anh 15

Mèn mén.

Nhung mon an khong the quen cua vung Tay Bac - Anh 16

Bánh Khảo.