(HNM) - Ba mươi lăm năm trước, chiến thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không” những ngày cuối tháng 12 năm 1972 của quân dân ta, đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược qui mô lớn nhất của đế quốc Mỹ vào Hà Nội và vùng phụ cận, đập tan chuỗi ngày leo thang chiến tranh của không lực Hoa Kỳ gây tội ác trên đất nước ta, ghi những mốc son chói lọi vào cuốn sử vàng chống ngoại xâm của cả dân tộc.