Bạn có thể áp dụng những mẹo hay với chiếc bút bi từ video dưới đây vào trong cuộc sống thường ngày để mọi việc trở nên đơn giản hơn.

Video: Những mẹo hay với chiếc bút bi:

Nguồn video: YouTube/MrGear.