Những mẫu xe khiến lái xe Uber "siêu lòng" gồm có: Audi A4, BMW 340i, Chevrolet SS, Ford Fusion, Mazda 6...

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 1

Audi A4 2.0T Quattro

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 2

Nội thất Audi A4 2.0T Quattro

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 3

BMW 340i xDrive Gran Turismo

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 4

Nội thất BMW 340i xDrive Gran Turismo

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 5

Chevrolet SS

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 6

Nội thất Chevrolet SS

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 7

Dodge Charger R/T

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 8

Nội thất Dodge Charger R/T

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 9

Ford Fusion Sport

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 10

Nội thất Ford Fusion Sport

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 11

Honda Accord Sport

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 12

Nội thất Honda Accord Sport

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 13

Lexus GS F

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 14

Nội thất Lexus GS F

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 15

Mazda 6

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 16

Nội thất Mazda 6

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 17

Subaru WRX

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 18

Nội thất Subaru WRX

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 19

Volkswagen Jetta GLI

Nhung mau xe lam 'sieu long' lai xe Uber - Anh 20

Nội thất Volkswagen Jetta GLI