Hanoinet - Giá diesel hiện đắt gần bằng giá xăng khiến lợi thế của xe diesel sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, xe diesel vẫn chứng tỏ khả năng tiết kiệm vượt trội nếu xe sử dụng thường xuyên trên đường đô thị.