- Một gam tiền giấy có tới 210 triệu vi khuẩn hiếu khí (chỉ hoạt động được trong môi trường có không khí) và 32.000 vi khuẩn gram âm.

Bác sĩ Trần Ngọc Ánh chia sẻ: "Mình nói tiền cho nó sang, chứ cái đó tắm lên cơ thể nó cũng như tắm bụi bẩn vậy. Tắm cái đó (tiền) không phải làm sạch mà nó tích thêm bệnh cho cơ thể nữa, rất dễ dẫn đến những bệnh như nhiễm trùng da.”

2T (Tổng hợp)