Xuất khẩu lao động vào Séc không quá khó, nhưng vì chưa có mức chuẩn về phí môi giới nên người lao động đang chịu nhiều thiệt thòi...