Côn trùng, nhện và bọ là những loài động vật nhỏ nhưng chính sự nhỏ nhắn đó đã giúp chúng sống sót qua hàng trăm triệu năm lịch sử.

Mai Anh (theo Discovery)

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 1

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học đã kết luận rằng con côn trùng đầu tiên xuất hiện trên Trái đất khoảng 479 triệu năm trước – rất lâu trước khi khủng long bước những đầu tiên của chúng.

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 2

Tương tự như ve, các loài nhện như nhện cua cũng đã xuất hiện từ 570 triệu năm trước. Các nhà khoa học tin rằng tổ tiên chung của ve, nhện và côn trùng là một loài sống dưới nước.

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 3

Tổ tiên chung của động vật nhiều chân (như con rết trong ảnh) và động vật giáp xác đã từng sống từ 550 triệu năm trước đây và “người mẹ” của chúng rất có thể là một sinh vật biển.

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 4

Tuy có tên là cá bạc (silverfish) nhưng đây lại là loài côn trùng tiến hóa trước khi có côn trùng có cánh. Tổ tiên của chúng xuất hiện từ khoảng 420 triệu năm trước. Tổ tiên của cá bạc hiện đang sống lần đầu tiên xuất hiện khoảng 250 triệu năm trước.

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 5

Chuồn chuồn và chuồn chuồn kim có lịch sử từ 406 triệu năm trước. Tổ tiên xa xôi của chúng là một trong số những động vật bay đầu tiên trên trái đất.

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 6

Rận, chấy cũng là những loài côn trùng có lịch sử lâu đời với quãng thời gian lên tới 120 triệu năm.

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 7

Dế, châu chấu, muồm muỗm có chung tổ tiên sống cách đây hơn 200 triệu năm trước và dòng dõi còn lâu đời hơn nữa (248 triệu năm trước).

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 8

Các hóa thạch từ thời kỳ khủng long đôi khi có cả “roachoids” – tên các nhà khoa học gọi cánh của gián hay bọ ngựa. Các nhà khoa học xác định rằng dòng dõi của chúng là từ khoảng 230 triệu năm trước, và con gián đầu tiên xuất hiện khoảng 170 triệu năm trước đây.

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 9

Mối và gián có lịch sử gia đình đan xen chặt chẽ với nhau. Con mối tương tự như con mối mà chúng ta biết ngày nay đã xuất hiện từ khoảng 138 triệu năm trước đây.

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 10

Các loài ruồi như ruồi nhà đã xuất hiện từ 243 triệu năm trước. Nghiên cứu cũng cho biết tổ tiên chung gần nhất với ruồi hiện đại sống vào khoảng 158 triệu năm trước.

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 11

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học đã kết luận rằng con côn trùng đầu tiên xuất hiện trên Trái đất khoảng 479 triệu năm trước – rất lâu trước khi khủng long bước những đầu tiên của chúng.

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 12

Tương tự như ve, các loài nhện như nhện cua cũng đã xuất hiện từ 570 triệu năm trước. Các nhà khoa học tin rằng tổ tiên chung của ve, nhện và côn trùng là một loài sống dưới nước.

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 13

Tổ tiên chung của động vật nhiều chân (như con rết trong ảnh) và động vật giáp xác đã từng sống từ 550 triệu năm trước đây và “người mẹ” của chúng rất có thể là một sinh vật biển.

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 14

Tuy có tên là cá bạc (silverfish) nhưng đây lại là loài côn trùng tiến hóa trước khi có côn trùng có cánh. Tổ tiên của chúng xuất hiện từ khoảng 420 triệu năm trước. Tổ tiên của cá bạc hiện đang sống lần đầu tiên xuất hiện khoảng 250 triệu năm trước.

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 15

Chuồn chuồn và chuồn chuồn kim có lịch sử từ 406 triệu năm trước. Tổ tiên xa xôi của chúng là một trong số những động vật bay đầu tiên trên trái đất.

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 16

Rận, chấy cũng là những loài côn trùng có lịch sử lâu đời với quãng thời gian lên tới 120 triệu năm.

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 17

Dế, châu chấu, muồm muỗm có chung tổ tiên sống cách đây hơn 200 triệu năm trước và dòng dõi còn lâu đời hơn nữa (248 triệu năm trước).

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 18

Các hóa thạch từ thời kỳ khủng long đôi khi có cả “roachoids” – tên các nhà khoa học gọi cánh của gián hay bọ ngựa. Các nhà khoa học xác định rằng dòng dõi của chúng là từ khoảng 230 triệu năm trước, và con gián đầu tiên xuất hiện khoảng 170 triệu năm trước đây.

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 19

Mối và gián có lịch sử gia đình đan xen chặt chẽ với nhau. Con mối tương tự như con mối mà chúng ta biết ngày nay đã xuất hiện từ khoảng 138 triệu năm trước đây.

Nhung loai nhen, con trung va sau bo gia doi nhat - Anh 20

Các loài ruồi như ruồi nhà đã xuất hiện từ 243 triệu năm trước. Nghiên cứu cũng cho biết tổ tiên chung gần nhất với ruồi hiện đại sống vào khoảng 158 triệu năm trước.