- Với những phát ngôn và quan điểm không hay về người nhập cư, ông Donald Trump rất có thể sẽ đánh mất không ít lá phiếu quan trọng tới từ những người nhập cư vừa chính thức trở thành công dân Mỹ trong năm nay.

Theo AJ+