Chiều 11/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết cuộc vận động “Viết kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam – Lào – Campuchia” (2009 - 2011) và sơ kết cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong quân đội năm 2011.

-

Cuộc vận động “Viết kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, chiến đấu Việt Nam – Lào – Campuchia” đã nhận được 210 tác phẩm của 156 tác giả; tổ chức biên tập, in ấn thành 3 tập sách với 6.000 bản. Các tác phẩm đã thể hiện tình đoàn kết thủy chung son sắt của quân đội, nhân dân Việt Nam – Lào – Campuchia và khẳng định mối tình đoàn kết đặc biệt giữa quân, dân ba nước được xây dựng bằng xương, bằng máu của ba dân tộc, không kẻ thù nào phá vỡ nổi.

Hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 16 giải khuyến khích.

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong quân đội năm 2011 đã giúp toàn quân thấm nhuần vai trò và giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, góp phần giữ gìn phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và xây dựng con người mới trong quân đội.

Qua lựa chọn, thẩm định, bình xét, Tổng cục Chính trị đã khen thưởng 7 tập thể, 17 tác giả, nhóm tác giả có nhiều thành tích trong thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong quân đội năm 2011.

Xuân Khu