24H.COM.VN - Để trở thành doanh nhân tương lai, các bạn sinh viên cần những kĩ năng gì? Cần đổi mới những gì trong tư duy và suy nghĩ?