Làm cha mẹ thật tuyệt vời nhưng đôi khi cũng khiến bạn cảm thấy “phiền phức” với rất nhiều tình huống oái oăm và hài hước trong cuộc sống.

Nhung khoanh khac 'phien phuc' ma bo me nao cung phai trai qua - Anh 1

Nhung khoanh khac 'phien phuc' ma bo me nao cung phai trai qua - Anh 2

Nhung khoanh khac 'phien phuc' ma bo me nao cung phai trai qua - Anh 3

Nhung khoanh khac 'phien phuc' ma bo me nao cung phai trai qua - Anh 4

Nhung khoanh khac 'phien phuc' ma bo me nao cung phai trai qua - Anh 5

Nhung khoanh khac 'phien phuc' ma bo me nao cung phai trai qua - Anh 6

Nhung khoanh khac 'phien phuc' ma bo me nao cung phai trai qua - Anh 7

Nhung khoanh khac 'phien phuc' ma bo me nao cung phai trai qua - Anh 8

Nhung khoanh khac 'phien phuc' ma bo me nao cung phai trai qua - Anh 9

Nhung khoanh khac 'phien phuc' ma bo me nao cung phai trai qua - Anh 10