Đến nay, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Nghệ An đã đạt được kết quả bước đầu rất khả quan, nhiều mô hình cho mục tiêu này được hình thành ở hầu hết các khu vực từ cấp xã, huyện. Tuy nhiên, không phải tiêu chí nào cũng hoàn thành dễ dàng, cũng như nhiều địa phương khác, Nghệ An đang gặp phải những "cái khó” trong xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Nghệ An đã đạt được kết quả bước đầu rất khả quan, nhiều mô hình cho mục tiêu này được hình thành ở hầu hết các khu vực từ cấp xã, huyện. Tuy nhiên, không phải tiêu chí nào cũng hoàn thành dễ dàng, cũng như nhiều địa phương khác, Nghệ An đang gặp phải những "cái khó” trong xây dựng nông thôn mới.

Dồn điển đổi thửa là một trong những tiêu chí xây dựng NTM

cần được triển khai trong quá trình quy hoạch

Nhiều mô hình xuất hiện

Trong năm 2010 – 2011, tỉnh Nghệ An đã tổ chức được 466 lớp tập huấn cho 12.117 lượt người. Riêng năm 2011, tỉnh đã tổ chức 266 lớp dạy nghề cho 7.980 lao động với kinh phí gần 12 tỷ đồng. Công tác xây dựng NTM được các huyện thực hiện với nhiều mô hình hay, thiết thực.

Tại huyện Yên Thành, ngoài việc chọn 3 xã làm điểm chỉ đạo toàn diện 19 tiêu chí, trong 5 nhóm mục tiêu, Ban chỉ đạo huyện đã chọn mỗi nhóm 1 nội dung để tập trung chỉ đạo như Nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội (chọn giao thông), Nhóm kinh tế và tổ chức sản xuất (chọn chuyển đổi ruộng đất, xây dựng mô hình)... Còn tại huyện miền núi Quế Phong, việc xây dựng NTM được nhiều người dân hưởng ứng bằng hiến đất để làm đường, trường học, làm nhà văn hóa cộng đồng điển hình như gia đình ông Vi Kim Thành (bản Nà Phày, xã Mường Nọc) là thương binh đã hiến trên 300m2 đất, ông Lữ Văn Việt (bản Đỏm Chám, xã Mường Nọc) hiến 200m2 đất vườn để làm cầu qua sông...

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 35/188 xã đã xây dựng được các mô hình chủ yếu nổi bật như mô hình rau sạch (huyện Quỳnh Lưu), mô hình sản xuất nấm (Yên Thành), mô hình sản xuất gừng (Kỳ Sơn), mô hình trồng chanh leo (Quế Phong). Bà Lô Thị Kim Ngân – Phó chủ tịch UB MTTQ, phó Ban chỉ đạo NTM tỉnh Nghệ An cho biết: "Xây dựng NTM là mục tiêu quốc gia và để thực hiện được vấn đề này công tác tuyên truyền chủ trương chính sách được triển khai toàn diện, vận động cán bộ, nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng, phải hiểu rõ xây dựng NTM không phải là dự án xây dựng mà là một chương trình phát triển tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn để mọi người có ý thức tự giác tham gia. Người dân vẫn là nền tảng của mục tiêu quốc gia xây dựng NTM”.

Những "cái khó”

Theo Quyết định 193/QĐ-TTg đến hết năm 2011 các địa phương phải hoàn thành 100% công tác quy hoạch cấp xã. Tuy nhiên, tại Nghệ An hiện nay công tác quy hoạch đang còn chậm. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện NTM, tính đến nay công tác lập và quy hoạch toàn tỉnh Nghệ An đã có 349/435 xã đã phê duyệt xong quy hoạch (đạt 80,2%), số xã đã hoàn thành đồ án quy hoạch chung, chờ thẩm định là 26 xã, 60 xã đã hội thảo lấy ý kiến. Nguyên nhân chính là do nguồn lực đầu tư chương trình thấp, nguồn kinh phí, vốn đang là yếu tố "nan giải”. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại một bộ phận người dân ỷ lại, trông chờ, thiếu ý chí tự lực vươn lên.

Ông Nguyễn Đình Đăng - Chủ tịch UBMTTQ huyện Anh Sơn cho biết: "Xây dựng NTM là một chương trình rất ý nghĩa, tuy nhiên cái khó trong công tác quy hoạch vẫn là công tác chuyển đổi ruộng đất để hiến đất làm đường giao thông nông thôn và vốn để triển khai quy hoạch”. Ngoài ra, trong quá trình triển khai các tiêu chí cũng đang ở mức thấp, dao động từ 5-7 tiêu chí. Một trở ngại lớn ảnh hưởng đến tiến độ quy hoạch xây dựng nông thôn mới là khó khăn trong việc lựa chọn các đơn vị tư vấn, đồng thời năng lực của một số đơn vị tư vấn hạn chế đã không đáp ứng được yêu cầu đề ra”.

Bắc Vũ

Gửi cho bạn bè

Bản in