VIT-Lần trước, chúng tôi đã có dịp đưa tin về con cá nước ngọt có kích thước khá lớn do một nhà câu cá người Anh phát hiện trong chuyến đi câu tại Thái Lan. Với bề ngang 1,8 m và chiều dài 4,2 m, đây được coi là con cá nước ngọt lớn hiếm có kể từ trước đến giờ.