Lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine với lực lượng của Bộ Nội vụ làm nòng cốt, nhằm bảo vệ nhân dân trước bọn tội phạm và "thù tron giặc ngoài".

Cuộc luyện tập này nhằm giúp cho binh sĩ ukraine xử lý tình huống nhanh và có thể lực tốt hơn...