Những nét văn hóa đặc sắc của người Ê Đê ở Đắk Lắk năm 1930 được thể hiện sinh động qua loạt ảnh của Leopold Sabatier, cựu công sứ Pháp ở Đắk Lắk.

Khu trang trại trong trường học dành cho người Ê Đê ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk năm 1930. Đây là nơi khoảng 500 người Ê Đê được nuôi dưỡng và giáo dục để trở thành nhân công lành nghề phục vụ người Pháp ở Tây Nguyên. Học viên người Ê Đê trong bể bơi ở trường. Một lớp học nghề trong ngôi trường cho người Ê Đê ở Buôn Ma Thuột. Một khu nhà mồ của người Ê Đê ở Đắk Lắk . Nhà dài truyền thống của người Ê Đê. Đàn ông uống rượu cần và phụ nữ đánh cồng chiêng trong một sinh hoạt cộng đồng của người Thượng ở Đắk Lắk . Nhà sàn ở Bản Đôn. Phụ nữ người Thượng với những chiếc gùi trên lưng. Nhà mồ ở Bản Đôn. Thiếu nữ dân tộc Ê Đê. Phụ nữ dân tộc Mạ.

Nhung hinh anh hiem co ve Dak Lak nam 1930 - Anh 1

Khu trang trại trong trường học dành cho người Ê Đê ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk năm 1930. Đây là nơi khoảng 500 người Ê Đê được nuôi dưỡng và giáo dục để trở thành nhân công lành nghề phục vụ người Pháp ở Tây Nguyên.

Nhung hinh anh hiem co ve Dak Lak nam 1930 - Anh 2

Học viên người Ê Đê trong bể bơi ở trường.

Nhung hinh anh hiem co ve Dak Lak nam 1930 - Anh 3

Một lớp học nghề trong ngôi trường cho người Ê Đê ở Buôn Ma Thuột.

Nhung hinh anh hiem co ve Dak Lak nam 1930 - Anh 4

Một khu nhà mồ của người Ê Đê ở Đắk Lắk .

Nhung hinh anh hiem co ve Dak Lak nam 1930 - Anh 5

Nhà dài truyền thống của người Ê Đê.

Nhung hinh anh hiem co ve Dak Lak nam 1930 - Anh 6

Đàn ông uống rượu cần và phụ nữ đánh cồng chiêng trong một sinh hoạt cộng đồng của người Thượng ở Đắk Lắk .

Nhung hinh anh hiem co ve Dak Lak nam 1930 - Anh 7

Nhà sàn ở Bản Đôn.

Nhung hinh anh hiem co ve Dak Lak nam 1930 - Anh 8

Phụ nữ người Thượng với những chiếc gùi trên lưng.

Nhung hinh anh hiem co ve Dak Lak nam 1930 - Anh 9

Nhà mồ ở Bản Đôn.

Nhung hinh anh hiem co ve Dak Lak nam 1930 - Anh 10

Thiếu nữ dân tộc Ê Đê.

Nhung hinh anh hiem co ve Dak Lak nam 1930 - Anh 11

Phụ nữ dân tộc Mạ.