Những hình ảnh gợi lên trong ta nhiều suy ngẫm về chất lượng xe cộ và tình hình giao thông trong nước.

"Xe hoa" bon bon trên phố.

Chở ba nhưng không vi phạm!!

Tác dụng kép, biển số kiêm biển quảng cáo.

Không đúng nơi quy định.

Nửa vòng trái đất!!

An toàn tuyệt đối.

Không còn cách nào khác...

Lời chào mời dễ thương.

Đẳng cấp pro.

Ưu tiên hàng đã rồi mới đến lượt người.