Những lời cảnh cáo từ nhẹ nhàng đến nặng lời nhất được dán nhan nhản trên khắp các đường phố.

Mạng di động thời Việt hóa

Đừng "hôn" người đang làm nhiệm vụ

Không phải "xe hoa" mà là... xe hoa

Ra hạn visa là làm gì?

Cảnh báo kiểu giang hồ

Phố ông Đồ có khác

"Mấy ba làm ơn tránh xa tôi ra"

Đưa bệnh viện ra dọa

Không phải nhà hàng nào cũng cho phép ôm ấp

Dắt bò cũng phải đội mũ bảo hiểm

Mùa đông, mùa hè có gì khác nhau.

St