QĐND Online - Lần công tác tại Đơn vị 50 (Bộ CHQS thành phố Hải Phòng), tôi thấy cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất thích ca hát; họ hát trên đường hành quân ra thao trường, hát trong lúc giải lao trên bãi bãi tập; tiếng hát tập thể át cả tiếng ghi ta bập bùng trước giờ sinh hoạt, học tập buổi tối...