Ao ước và cố tìm cách thực hiện những cảnh 'giao ban' lãng mạn trên bãi biển hoặc trong thang máy chỉ tạo áp lực vô hình cho cả hai.