Mùa đông đến, chúng ta rất dễ bị cảm lạnh. Vậy phải chăm sóc cơ thể như nào khi bị cảm lạnh?

Video: Chăm sóc cơ thể khi bị cảm lạnh và ho: