Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, UBND TP vừa chính thức triển khai xét chọn 20 doanh nghiệp (DN) xuất sắc có đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội thành phố từ năm 1997 đến nay. Để DN nắm rõ hơn các tiêu chí xét duyệt, PV Báo Công an TP Đà Nẵng có cuộc trao đổi với ông Đặng Chí Thanh, Trưởng Ban thi đua Khen thưởng Đà Nẵng.

Nhung dieu kien can va du khi xet tang “Doanh nghiep tieu bieu” - Anh 1

Ông Đặng Chí Thanh

P.V: Những tiêu chí quan trọng nào được xét tặng DN tiêu biểu trong đợt này?

Ông Đặng Chí Thanh: Các DN thuộc tất cả các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố được xét tặng phải hội tụ đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được Hội đồng tuyển chọn xem xét các thành tích trong năm 2013, 2014, 2015 dựa vào báo cáo kiểm toán các chỉ tiêu như: Hiệu quả kinh doanh, nghĩa vụ tài chính, chính sách đối với người lao động, ứng dụng khoa học công nghệ, trách nhiệm xã hội và thành tích khen thưởng.

Thang điểm tối đa để xét tặng cho các DN là 1.000 điểm được phân bổ cho 6 tiêu chí.

Thứ nhất: hiệu quả kinh doanh đạt 250 điểm. Trong đó, doanh thu thuần từ 10 đến 50 tỷ đồng đạt 15 điểm, trên 50 tỷ đến 150 tỷ đồng, mỗi 10 tỷ đồng tăng thêm 1 điểm; trên 150 tỷ đồng đạt điểm tối đa 50 điểm. Ngoài ra, hàng năm doanh thu thuần tăng từ 5 đến 10% so với năm trước đạt 10 điểm; tăng trên 10 đến 20%, mỗi phần trăm cộng thêm 1 điểm và trên 20% đạt điểm tối đa 20 điểm. Lợi nhuận sau thuế, đến 2 tỷ đồng đạt 60 điểm; trên 2 đến 10 tỷ đồng, mỗi tỷ đồng tăng thêm được cộng 0,5 điểm; trên 10 đến 20 tỷ đồng, được tặng thêm 1 điểm/1 tỷ đồng; trên 20 tỷ đến 50 tỷ đồng, được cộng 1,5 điểm/1 tỷ đồng và trên 50 tỷ đồng đạt điểm tối đa 120 điểm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu từ 0% - 10%, mỗi 0,5 phần trăm tăng thêm được cộng 1 điểm; từ 10 – 20%, mỗi phần trăm được cộng 2 điểm; trên 20% đạt điểm tối đa 40 điểm. Ngoài ra, được các tổ chức và người tiêu dùng bình chọn trong năm về chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu nổi tiếng như: giải Sao Vàng đất Việt, Doanh nhân tiêu biểu, trong các năm 2013, 2014, 2015 được cộng thêm 40 điểm.

Thứ hai: Nghĩa vụ tài chính (tối đa 250 điểm): Giá trị nộp ngân sách, từ 1 - 2 tỷ đồng, đạt 35 điểm; trên 2 – 5 tỷ đồng, mỗi 1 tỷ tăng thêm được cộng 5 điểm; trên 5 – 10 tỷ đồng, được cộng 7 điểm/1 tỷ đồng và trên 10 tỷ đồng đạt điểm tối đa 90 điểm. Tỷ lệ nộp ngân sách/doanh thu từ 1 – 5%, mỗi phần trăm được thêm 5 điểm; từ 5 – 10%, mỗi phần trăm được cộng 10 điểm và trên 10% đạt điểm tối đa 80 điểm. Giá trị nộp ngân sách tăng so với năm trước, tăng 1 – 5%, mỗi phần trăm được 5 điểm, tăng từ 5 – 10%, mỗi phần trăm được cộng 10 điểm và tăng trên 10% được điểm tối đa 80 điểm.

Thứ ba: Chính sách cho người lao động đạt tối đa 200 điểm. Trong đó, tỷ lệ thu nhập bình quân của người lao động so với mức lương tối thiểu vùng/người/tháng theo quy định hiện hành của Nhà nước, từ 1,5 đến dưới 2 lần đạt 15 điểm, từ 2 đến 3 lần đạt 20 điểm; từ 3 lần đến dưới 4 lần được 25 điểm; thu nhập cho người lao động tăng trên 20% được cộng 30 điểm. Ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chăm lo chế độ chính sách cho người lao động đạt 40 điểm; Xây dựng tổ chức công đoàn đạt 30 điểm; Số lượng lao động tăng hàng năm trên 20% cộng thêm 40 điểm.

Thứ tư: Ứng dụng khoa học công nghệ (tối đa 150 điểm). Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khoa học công nghệ mới tác dụng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 50 điểm; Xây dựng và áp dụng ít nhất 1 hệ thống quản lý chất lượng được cơ quan có thẩm quyền công nhận đạt 50 điểm và áp dụng thương mại điện tử đạt 50 điểm.

Thứ năm: Trách nhiệm xã hội (tối đa 100 điểm), đóng góp cho các hoạt động xã hội trên 500 triệu đồng đạt 20 điểm và trích từ 0,1 đến 1% lợi nhuận sau thuế cho hoạt động từ thiện - xã hội, cứ 0,1% cộng 1,5 điểm, trên 1% đạt tối đa 20 điểm. Thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường đạt 30 điểm; thực hiện tốt công tác PCCC trong DN đạt 30 điểm.

Thứ sáu: thành tích khen thưởng (tối đa 50 điểm), trong đó Huân chương Độc lập các hạng 50 điểm; Huân chương Lao động các hạng 50 điểm; Cờ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 30 điểm; Cờ, Bằng khen của cấp Bộ, ngành Trung ương và UBND TP 20 điểm và Giấy khen cấp sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể đạt 10 điểm.

P.V: Như vậy, các tiêu chí đã rất cụ thể và khá chi tiết nhưng tại sao trong Quy chế lại có quy định Hội đồng bỏ phiếu kín để chọn ra 20 DN tiêu biểu. Vậy bỏ phiếu kín liệu có khách quan nữa không thưa ông?

Ông Đặng Chí Thanh: Cái cơ sở quan trọng nhất là dựa vào tiêu chí xét và thang bảng điểm đề ra, khi xét chọn Hội đồng cũng dựa vào thang bảng điểm và các tiêu chí đã nêu trên. Trường hợp DN cùng điểm thì lấy ý kiến Hội đồng thông qua bỏ phiếu kín. Tôi xin nhắc lại nguyên tắc xét, chọn phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và khách quan.

P.V: Ông có thể cho biết những điểm khác biệt trong đợt xét chọn danh hiệu DN tiêu biểu lần này?

Ông Đặng Chí Thanh: Điểm đáng chú ý là ngoài các Sở, ban, ngành, quận, huyện, các Hiệp hội DN được giới thiệu từ 1 đến 2 DN xuất sắc nhất trên tất cả các lĩnh vực thì các cơ quan báo, đài thành phố cũng được tham gia giới thiệu DN xuất sắc tiêu biểu cho UBND TP. Sở Nội vụ sẽ thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách các DN đáp ứng điều kiện xét khen thưởng và có 10 ngày công khai danh sách các DN được xét tặng trên Trang thông tin điện tử Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố, Trang thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố và các cơ quan báo đài để lấy ý kiến rộng rải. Việc công khai lấy ý kiến rộng rải từ khách hàng, đối tác và các chuyên gia là điều rất quan trọng để Hội đồng căn cứ cân nhắc chọn lựa những DN xứng đáng được tuyên dương.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Xuân Đương
(thực hiện)