Tại Hà Nội, để phục vụ cho 4 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5 nhiều điểm vui chơi đã...