Đi đổi GPLX quá hạn nhưng chưa quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn thì thực hiện bình thường, không có gì phức tạp...

Báo GTVT nhận được một số câu hỏi của ông Bùi Tiến Dũng ở quận Tây Hồ, Hà Nội về thủ tục đổi giấy phép lái xe (GPLX) khi hết hạn sử dụng. Liên quan tới các vấn đề ông Dũng thắc mắc, Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính, VP Bộ GTVT đã có trả lời cụ thể. Nội dung như sau: Hỏi: “Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú” ghi trên “Đơn đề nghị đổi, cấp lại GPLX” có bắt buộc phải khớp với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ghi trên giấy Chứng minh nhân dân hay không? Trả lời: Mẫu “Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe” được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ. Trong Đơn yêu cầu người đề nghị đổi, cấp lại GPLX phải khai “Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú” của mình. Tuy nhiên, Thông tư số 15 và Thông tư số 07 không có điều khoản nào quy định “Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú” ghi trong Đơn đề nghị đổi, cấp lại GPLX phải khớp với “Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú” ghi trên Chứng minh nhân dân. Hỏi: Khi tôi đi làm thủ tục xin cấp lại GPLX tại Tổng cục Đường bộ thì được hướng dẫn phải đổi lại giấy Chứng minh nhân dân mỗi khi thay đổi địa chỉ thường trú, điều này có đúng không? Trả lời: Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân quy định Chứng minh nhân dân có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp. Tại Điều 5 của Nghị định số 05 đã quy định rất rõ những trường hợp phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân như sau: Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng; Chứng minh nhân dân bị hư hỏng không sử dụng được; Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thay đổi đặc điểm nhận dạng. Ngoài các trường hợp nêu trên, không bắt buộc phải đổi Chứng minh nhân dân. Hỏi: Quá ngày có hiệu lực của Giấy phép lái xe thì thủ tục xin đổi Giấy phép lái xe có bị phức tạp hơn không? Trả lời: Tại Khoản 2 Điều 44 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có quy định “Người có giấy phép lái xe đã hết hạn nhưng chưa quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn, người có giấy phép lái xe bị hỏng, có đủ hồ sơ gốc thì được xét đổi GPLX”. Như vậy, đi đổi GPLX quá hạn nhưng chưa quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn thì thực hiện bình thường như trong trường hợp khác, không có gì phức tạp hơn. (Phản ánh kiến nghị về các TTHC trong lĩnh vực GTVT xin gửi về Phòng Kiểm soát TTHC-Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc gửi qua hộp thư điện tử: phananhkiennghi.tthc@mt.gov.vn) Phòng Kiểm soát TTHC, VP Bộ GTVT