(VnMedia) - Cánh Diều Vàng 2008 đối mặt với một số cái khó trong tình trạng suy thoái kinh tế chung hiện nay. Nhưng dù khó, Cánh Diều năm nay vẫn “ló” những điểm mới tích cực.