Từ ngày 6/11/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai Thông tư 22 thay thế Thông tư 30, để phù hợp với thực tiễn, phát huy hiệu quả giáo dục. Sau đây là những điểm thay đổi mới của Thông tư 22.

Nhung diem moi sua doi cua Thong tu 30 - Anh 1

Thái Bình - Lâm Mạnh