Không phải tất cả mọi người đều có những biểu hiện giống nhau khi yêu, tuy nhiên, bạn có thể nhận ra một số dấu hiệu để biết được rằng, anh ấy có thật sự yêu mình hay không.

Ngày cập nhật 09.02.2011