Mới đây, Sacombank đã công bố kết quả kinh doanh của Sacombank Laos, Sacombank Cambodia và Sacombank-SBR trong năm 2016.

Với Sacombank Laos, Ngân hàng cho biết tình hình cạnh tranh khá gay gắt, đặc biệt là cạnh tranh về giá đã tạo ra một số khó khăn nhất định trong năm 2016. Tổng tài sản của đơn vị cuối năm 2016 đạt 131.7 triệu USD, tăng 11% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động đạt 85.1 triệu USD, tăng 17% so với đầu năm; trong đó huy động từ tổ chức kinh tế dân cư đạt 29.5 triệu USD, giảm 9.4% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 72.2 triệu USD, tăng 9% so với đầu năm, trong đó cho vay phân tán cá nhân tăng 26.5%. Đáng chú ý, năm 2016, Sacombank Laos còn nhận được nguồn vốn ủy thác 4 triệu USD từ World Bank nhằm tăng quy mô nguồn vốn kinh doanh.

Thu từ lãi trong năm 2016 của Sacombank Laos chỉ tăng nhẹ 2.5% và thu thuần dịch vụ tăng 4.4%. Theo giải trình của Ngân hàng, do chi phí đầu tư phát triển mạng lưới sau khi chuyển đổi thành Ngân hàng con phát sinh khá lớn trong năm nên lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 0.89 triệu USD, giảm 49% so với năm 2015 và chỉ đạt 43% kế hoạch cả năm.

Nhung cong ty mang 'ho' Sacom hoat dong the nao? - Anh 1

Sacombank Cambodia ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 1.85 triệu USD, xấp xỉ năm trước và hoàn thành 76% kế hoạch được giao. Thu dịch vụ tăng hơn 9% so với năm trước.

Tổng tài sản cuối năm 2016 của đơn vị đạt 172.3 triệu USD, tăng 7% so với đầu năm. Tổng huy động đạt 128 triệu USD, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế dân cư đạt 67.7 triệu USD, tăng trưởng 27%. Cho vay khách hàng đạt 115.1 triệu USD, tăng 4% so với đầu năm, trong đó chủ yếu tăng trưởng cho vay phân tán, cá nhân nhỏ lẻ (tăng 30%).

Còn Sacombank-SBR, được biết, do chịu ảnh hưởng chung từ sự đảo chiều và suy giảm của dòng kiều hối trong năm 2016, cùng với áp lực cạnh tranh của thị trường, thị phần doanh số kiều hối của công ty giảm so năm 2015.

Doanh số kiều hối chuyển qua Sacombank-SBR trong năm 2016 đạt 502 triệu USD, giảm 213.5 triệu USD. Lợi nhuận trước thuế của Sacombank-SBR đạt 2.4 tỷ đồng, giảm 33% so với năm 2015.

Trước đó, sau cơ cấu lại nhân sự cấp cao ở ngân hàng mẹ, Sacombank tiếp tục thay đổi hàng loạt lãnh đạo ở các công ty con, gồm Sacombank Lào, Sacombank Campuchia và công ty kiều hối Sacombank (Sacombank-SBR).

Quay ngược thời gian, nếu so với năm 2015, hầu hết lợi nhuận tại công ty/ngân hàng con của Sacombank đều giảm. Tuy nhiên do lợi nhuận của ngân hàng mẹ trong năm 2016 xuống thấp, khiến lợi nhuận các công ty con gấp tới 1,5 lần so với lợi nhuận ngân hàng mẹ. Năm 2015, tổng lợi nhuận trước thuế các công ty/ngân hàng con Sacombank đạt 156,7 tỷ đồng, chiếm gần 18% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Năm 2016, Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản của Sacombank (SBA) ghi nhận 67,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 8% kế hoạch; Công ty Cho thuê tài chính (SBL) đạt 79,5 tỷ đồng; Công ty Kiều hối (SBR) lãi 2,4 tỷ đồng; và Công ty Vàng bạc đá quý lỗ 8,1 tỷ đồng.

Đặc biệt, 2 ngân hàng con là Sacombank Lào và Sacombank Campuchia năm qua cũng ghi nhận lợi nhuận lần lượt đạt 22 tỷ và 42 tỷ đồng. Lợi nhuận giảm so với năm 2015 được Sacombank giải thích do chi phí phát triển mạng lưới sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động.

Mai An (t/h)