Ngoài việc dùng để gắn đồ dùng, súng bắn keo còn có thể được tận dụng để làm nhiều việc khác mà có thể bạn chưa biết.

Video: Những công dụng của súng bắn keo:

Nguồn video: Bright Side.