Khi xem những hình ảnh này thì chắc chắn bạn sẽ không thể nhịn cười với các tình huống gặp nạn hài hước.

Nhung con nguoi xui tan mang day - Anh 1

Con gái gì mà nặng thế.

Nhung con nguoi xui tan mang day - Anh 2

Nào thì cụng ly.

Nhung con nguoi xui tan mang day - Anh 3

Quá nhọ.

Nhung con nguoi xui tan mang day - Anh 4

Vô ý thức thế là cùng.

Nhung con nguoi xui tan mang day - Anh 5

Thôi xong đống quần áo mới giặt.

Nhung con nguoi xui tan mang day - Anh 6

Lần cuối cùng nhìn thấy ông ấy cười.

Nhung con nguoi xui tan mang day - Anh 7

Cái tội chở quá tải.

Nhung con nguoi xui tan mang day - Anh 8

Đã bảo đừng chạy rồi mà.

Nhung con nguoi xui tan mang day - Anh 9

Nhung con nguoi xui tan mang day - Anh 10

Liệu có phải là trò đùa.

Nhung con nguoi xui tan mang day - Anh 11

Tên lửa rơi, sơ tán khẩn cấp.