Ma rừng, ma sói, ma cà rồng, ma trinh nữ, ma máy vi tính, ma ham bơ gơ... Giữa ban ngày ban mặt, chúng “hiện” lên ở hầu hết các nhà sách, chễm chệ chiếm cả dãy trưng bày