Dẫu biết rằng "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" và tiêu chí chọn vợ cũng chỉ cần duyên dáng, nữ tính, ưa nhìn... Thế nhưng mấy ai qua được ải mỹ nhân và rồi cảm thấy ngạt thở khi sống cùng người đẹp...