(VTC News) - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức cuộc thi “Nét đẹp sinh viên HPU2 lần thứ X”, thu hút đông đảo nữ sinh tham gia

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 1

Bùi Thị Cẩm

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 2

Đặng Thị Bảy

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 3

Kim Nhật Tiểu Hồng

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 4

Mai Thị Sự

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 5

Nguyễn Phương Dung

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 6

Nguyễn Thanh Mai

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 7

Nguyễn Thị Hải Yến

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 8

Nguyễn Thị Hảo

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 9

Nguyễn Thị Liên

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 10

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 11

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 12

Nguyễn Thu Trang

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 13

Phạm Thảo Trang

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 14

Phan Thị Hồng Nhung

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 15

Phan Thúy Quỳnh

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 16

Trần Huy Diệu Linh

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 17

Trần Thu Trang

Nhung co giao tuong lai xinh dep, tai nang - Anh 18

Trịnh Nguyệt Ánh