15 hình ảnh hiếm hoi về những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900

Những chiến binh samurai cuối cùng của Nhật Bản từ năm 1863-1900

Những bức ảnh sau đây lưu lại hình ảnh của những dũng sĩ samurai từ năm 1863-1900. Không chỉ có nam nhân, bộ ảnh này còn có cả những chiến binh nữ khí thế anh dũng

Nhung chien binh samurai cuoi cung cua Nhat Ban tu nam 1863-1900 - Anh 1

Nữ chiến binh samurai huyền thoại

Nhung chien binh samurai cuoi cung cua Nhat Ban tu nam 1863-1900 - Anh 2

Nói đến Nhật Bản không thể không nói đên chiến binh samurai

Nhung chien binh samurai cuoi cung cua Nhat Ban tu nam 1863-1900 - Anh 3

Những chiến cồn của samurai như một huyền thoại

Nhung chien binh samurai cuoi cung cua Nhat Ban tu nam 1863-1900 - Anh 4

Chiến binh samurai oai dũng

Nhung chien binh samurai cuoi cung cua Nhat Ban tu nam 1863-1900 - Anh 5

Chiến binh samurai luôn được tưởng nhớ

Nhung chien binh samurai cuoi cung cua Nhat Ban tu nam 1863-1900 - Anh 6

lưu truyền ...

Nhung chien binh samurai cuoi cung cua Nhat Ban tu nam 1863-1900 - Anh 7

cho đến ngày nay

Nhung chien binh samurai cuoi cung cua Nhat Ban tu nam 1863-1900 - Anh 8

Chiến binh samurai không chỉ có Nam nhân ma ...

Nhung chien binh samurai cuoi cung cua Nhat Ban tu nam 1863-1900 - Anh 9

còn có cả những Nữ nhân

Nhung chien binh samurai cuoi cung cua Nhat Ban tu nam 1863-1900 - Anh 10

Những bức ảnh cuối cùng của nhưng chiến binh samurai

Nhung chien binh samurai cuoi cung cua Nhat Ban tu nam 1863-1900 - Anh 11

Những chiến binh đã đi vào tiềm thức mọi người ...

Nhung chien binh samurai cuoi cung cua Nhat Ban tu nam 1863-1900 - Anh 12

Như một huyền thoại ...

Nhung chien binh samurai cuoi cung cua Nhat Ban tu nam 1863-1900 - Anh 13

tồn tại ..

Nhung chien binh samurai cuoi cung cua Nhat Ban tu nam 1863-1900 - Anh 14

Cho đến ngày nay

Nhung chien binh samurai cuoi cung cua Nhat Ban tu nam 1863-1900 - Anh 15

và mai sau

Những chiến binh samurai oai dũng và những chiến công huyền thoại của họ còn được tưởng nhớ, lưu truyền lại cho đến ngày nay.

Theo Thúy Hà / Gia Đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/nhung-chien-binh-samurai-cuoi-cung-cua-nhat-ban-tu-nam-1863-1900-c29341.html