Bộ sưu tập bật lửa với những kiểu dáng mới lạ: khẩu súng, đầu lâu, điếu thuốc lá...

Vũ Vân Theo funlobby