[Kênh14] - Họ nhảy rất hăng và...ăn mặc cực kỳ "xì tai" í.