(Toquoc) - Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm tranh thiếu nhi tại trụ sở của Hội, số 218 A, Pasteur, Q.3, TP.HCM.