Một cây cầu bằng kính chịu được sức nặng của 71 chiếc Boeing nằm cheo leo trên cao nguyên đá, một cây cầu cáp dây văng với...